Nieuwe, milieupolitieke uitdagingen en inzichten, ecologische eisen en dreigende knelpunten bij berging van afvalstoffen op het gebied van stort en verbranding van huisvuil en verwant industrieel afval dwingen ons om de enorme afvalberg sterk terug te dringen.

Bij de behandeling van het onderwerp "Hergebruik" was het voor SSI SCHÄFER belangrijk een economisch én ecologisch container- en verzamelsysteem te ontwikkelen dat zonder grote technische en financiële inspanningen binnen de afvalverwerking kan worden geïntegreerd en een maximale afvalscheiding van herbruikbare stoffen mogelijk maakt.

Doel hierbij is de restvuilvolumes tot een minimum te beperken.

Hier vindt u meer informatie over de afzonderlijke recyclebare stoffen:

Select country

Close