Milieuvervuiling is vandaag de dag een onderwerp dat regionaal en nationaal alle aandacht verdient. De uitstoot via de lucht, bodem en water, de koppeling van aanvoer- en voedingskringlopen zorgt ervoor dat een milieubewuste omgang met afval in het belang van iedereen is – wereldwijd.

Daarom begint een gestructureerd afvalmanagement met de volgende vraag:
Waar komt het afval vandaag terecht?

Doel is allereerst het ontwikkelen van een goed functionerend afvalmanagementsysteem, waarbij het afval in hygiënische containers wordt verzameld en niet zomaar wordt weggegooid. Wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is in werkelijkheid een proces dat voor veel wereldregio's nog maar in de kinderschoenen staat.

Vervolgens moeten afval en recyclebare stoffen afzonderlijk en per soort in verschillende containers worden verzameld die, correct worden geleegd, en moet het afval correct naar het recyclingproces worden afgevoerd. Door een gescheiden inzameling en correcte recycling van recyclebare materialen kunnen knelpunten in aan- en afvoer worden beperkt.

Conclusie:

Een integraal afvalmanagementsysteem levert overtuigende resultaten op!

SSI SCHÄFER ontwikkelt complete oplossingen of modulaire concepten voor het integreren in reeds aanwezige afvalmanagementstructuren - afhankelijk van locatie en toepassing.

Meer informatie en persoonlijk advies:
Meer informatie en persoonlijk advies:

Bel ons direct :

026-376 00 10

Wij denken graag met u mee!

Aanvraag per e-mail

Ons brede productassortiment:

Select country

Close