Eindgebruiker MDF – Municipal Development Fund is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gemeenten in heel Georgië, waaronder de afvalinzameling. Via een consultingbureau werd het project met behulp van Japanse investeerders binnen een Non- Project- Aid-Grant gerealiseerd.

Land: Georgië
Stad / inwoneraantal:

  • Tiflis 1,4 miljoen
  • Zugdidi 120.000
  • Poti 70.000
  • Gori 80.000
  • Borjomi 35.000
  • Dusheti 15.000

Taakstelling

De taakstelling bestond uit het gereedstellen van ca. 5.800 plaatstalen, verzinkte MGB afvalcontainers met een inhoud van 1100 liter op centrale punten in de verschillende steden, om zo een begin te maken met een gestructureerde afvalinzameling in Georgië. In samenwerking met MDF werd het aantal afvalcontainers voor de verschillende steden bepaald en overeenkomstig aan de steden ter beschikking gesteld. Dit was de eerste stap: doel is om op middellange termijn een gescheiden inzameling en recycling van afval in Georgië in te voeren.

Advies

Uit hygiënische en praktische overwegingen zijn alle containers voorzien van een dekselopener met voetpedaal. Om vervreemding tegen te gaan werd bij alle MGB´s een uniek kenmerk in het deksel aangebracht.

Realisatie

De realisatie werd in meerdere fasen voltrokken. De openbare werkzaamheden, d.w.z. de voorlichting aan burgers resp. invoering van het nieuwe inzamelsysteem, begonnen reeds enkele maanden vóór de distributie. De productie van de containers werd afgestemd met de distributie ervan, zodat de beschikbaarstelling binnen de door de opdrachtgever gestelde periode plaatsvond.

Resultaat

De acceptatie onder de bevolking is hoger dan werd verwacht. MDF beoogt op korte termijn met de beschikbaarstelling van de containers voor inzameling van gescheiden afval te beginnen.

Meer informatie en persoonlijk advies
Meer informatie en persoonlijk advies

Bel ons direct:

026 - 376 00 10

Wij denken graag met u mee!

Aanvraag per e-mail

Afvaltechnologie in praktijk gebracht
  • Georgië>>

Select country

Close