De gemeente Stadt Freudenberg, gelegen in een landelijke omgeving, is verantwoordelijk voor de afvalverwijdering binnen haar stadsgrenzen. In het kader van een Europese inschrijvingsprocedure heeft de stad als opdrachtgever en inschrijvingsintantie aan partij 1 de inzameling van restafval, biologisch afval, grof vuil en oud papier alsmede het hergebruik ervan toegewezen. Aan deze partij zijn verder het voorraadbeheer van de containers en de verwerking van de containers toegewezen. Onze taken conform partij 2 betroffen de beschikbaarstelling en de distributie van de containers.

Stadt Freudenberg

Land: Duitsland
Provincie: Nordrhein Westfalen
Aantal inwoners:18.556
Internet: www.freudenberg-stadt.de
Contactpersoon: dhr. Stockhausen

Taken

waste container

De beschikbaarstelling van de containers werd gedefinieerd in twee taakstellingen. Taakstelling I betrof levering van ca. 20.000 kunststof containers inclusief een transponder. De containers hadden een inhoud van resp. 80 liter, 120 liter, 240 liter en 1100 liter en werden geleverd in de volgende uitvoeringen:

  • Restafvalcontainer met antracietkleurige romp en antracietkleurig resp. rood deksel
  • Biologische afvalcontainer met antracietkleurige romp en lichtbruin deksel
  • Oudpapiercontainer met antracietkleurige romp en lichtblauw deksel

De containerkwaliteit is beschreven in DIN EN 840 en in de betreffende RAL – kwaliteitsborging RAL – GZ 951/1. De in te bouwen transponders in BDE–formaat 134,2 kHz, "Read Only", maken een eenduidige en fraudebestendige identificatie van de containers mogelijk.

Taakstelling II vereiste de distributie van en toewijzing van containers aan de percelen. Vooraf werden alle huishoudens en ondernemingen schriftelijk over het nieuwe systeem ingelicht. Tegelijkertijd werd via een briefkaartactie de toekomstige containervoorraad bij de aansluitingsplichtige opgevraagd en met een zelf ontwikkelde software-oplossing beheerd en werd deze voorbereid voor distributie.

Advies

Voor de gemeente Stadt Freudenberg werden binnen de vastgelegde taakcriteria containers van 100% nieuw materiaal volgens de hoge kwaliteitsnorm RAL - GZ 951/1 aanbevolen. Daarnaast hebben wij de toepassing van de innovatieve generatie GMT eXtra containers met nieuw, gebruiksvriendelijk dekselsysteem ergolid gestimuleerd. Behalve een klantspecifieke aanduiding werd er ook een unieke ID in de romp aangebracht (zie foto) in de vorm van het stadswapen van Stadt Freudenberg.

Realisatie

De realisatie vond plaats in drie fases, die vloeiend in elkaar overliepen. De openbare werkzaamheden begonnen reeds 5 maanden vóór de distributie met interviews onder burgers en de evaluatie van de gegevensbestanden. De productie van de containers vond parallel aan de distributie plaats, zodat de beschikbaarstelling binnen de door de opdrachtgever bepaalde periode van 6 weken werd afgerond.

Resultaat

Afvoer van afval is een basisbehoefte van burgers en gemeenten. Ook in Freudenberg werd gezocht naar een mogelijkheid om het afval en de recyclebare stoffen efficiënt gescheiden in te zamelen voor hergebruik. De tot dan toe gebruikte norm "inwoner-equivalent" werd vervangen door de norm "containers". Behalve meer evenredigheid van kosten werden de administratieve lasten aanzienlijk verminderd. De burgers kunnen voortaan zelf een containerinhoud kiezen en hebben daardoor de mogelijkheid hun afvalkosten merkbaar te beïnvloeden.

Meer informatie en persoonlijk advies
Meer informatie en persoonlijk advies

Bel ons direct:

026 - 376 00 10

Wij denken graag met u mee!

Aanvraag per e-mail

Afvaltechnologie in praktijk gebracht
Afvaltechnologie in praktijk gebracht
  • Stadt Freudenberg>>

Select country

Close