Het begint met een technisch defect, brandgevaarlijke werkzaamheden of een moment van onoplettendheid, zoals het gedachteloos wegwerpen van een sigaret − en er ontstaat een brand die persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaakt.

Dat brandschade het bestaan van een onderneming ernstig ondermijnt, is een feit. Omdat een brand en een mogelijk faillissement echter relatief ver uit elkaar liggen, wordt het oorzakelijke verband achteraf meestal niet meer gelegd. Hoewel de gevaren bekend zijn, bestond er tussen brandblusser en sprinklerinstallatie tot dusver geen effectieve oplossing voor brandbestrijding.

Ondeskundige opslag en de consequenties

Ondernemingen die hun gevaarlijke stoffen niet deskundig opslaan, zouden zich van de volgende feiten bewust moeten worden:

 • Ze handelen in strijd met de geldende voorschriften
  (BetrSichV/TRbF, GefStoffV, WHG, TRGS 526)
 • Bij schade kunnen ze geen beroep doen op hun verzekeringsrecht
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor ontstane materiële schade en persoonlijk letsel
 • Er ontstaan aanzienlijke kosten voor opruimwerkzaamheden en sanering
 • Niet in te schatten productieverliezen bij berging van afvalstoffen en/of schadegevallen.
 • Imagoverlies beschadigt de onderneming voor lange tijd
 • U onttrekt zich aan uw verantwoordelijkheid jegens uw klanten en uw medewerkers
 • De klanten verliezen hun vertrouwen
 • Economische verliezen tot en met verdringing van de markt

Preventie is de eerste stap om schade te voorkomen of in te perken

Met ons veiligheidsconcept safe@work biedt SSI SCHÄFER vanaf de advisering en de planning tot aan de opslag van gevaarlijke stoffen in uw onderneming alle diensten uit één hand. Wij zijn al tientallen jaren een toonaangevende aanbieder op het gebied van intralogistiek en kunnen terugvallen op een schat aan ervaring die we tijdens talloze projecten opdeden.

Transport van gevaarlijke goederen

73,6 % van alle getransporteerde gevaarlijke goederen bestaat uit brandbare vloeistoffen. Stoffen die getransporteerd worden, moeten ook worden opgeslagen.

 

De opslag van brandbare vloeistoffen op de werkplek vindt plaats volgens TRbF 20, Bijlage L in veiligheidskasten.

Meer informatie en persoonlijk advies
Meer informatie en persoonlijk advies

Bel ons direct:

026 - 363 57 50

Wij denken graag met u mee!

Aanvraag per e-mail

Alles in één oogopslag
Title Brochure
Meer informatie
Meer informatie
 • Werkplaats- en bedrijfsinrichting>>PDF
 • Ergonomische Werkpleksystemen>>PDF
 • safe@work>>PDF

Select country

Close