Een veilige omgang met gevaarlijke stoffen behoort tot de belangrijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming van de betrokken medewerkers. De werkgever heeft hierin een uitgebreid pakket aan verplichtingen. Hij moet de mate van risico's van de toegepaste stoffen alsmede de toegepaste werkprocedures bepalen en geschikte preventieve maatregelen treffen om mensen tegen gezondheidsrisico's te beschermen en het milieu te beschermen tegen stof-inherente schadelijke effecten.

Essentieel onderdeel van deze preventieve maatregelen vormt een correcte opslag van gevaarlijke stoffen waarover SSI SCHÄFER u uitgebreid kan adviseren en bij vragen graag voor u klaar staat. Vanzelfsprekend voldoen onze magazijnsystemen aan de huidige stand van de techniek en vormen daarmee een veilige bouwsteen binnen het veiligheidsconcept van uw onderneming.

 • Wetten en voorschriften (uittreksel)
 • DIN EN 14470-1
 • Verordening bedrijfsveiligheid
 • Technische regels voor brandbare vloeistoffen
 • Wetgeving op waterhuishouding
 • Gevaarklassen voor water
 • Richtlijn voor stalen opvangbakken
 • ÜHP

Geldige norm voor heel Europa t.a.v.
Productie van veiligheidskasten.

Primair staat de minimalisering van het brandrisico in relatie tot opslag van brandbare stoffen en bescherming van de inhoud van de kasten bij brand.

BetrSichV

2003 in werking getreden. Deze vervangt meerdere Europese richtlijnen in het Duitse Recht met als doel regelingen uit meerdere bestaande voorschriften tot één verordening samen te voegen.

Dit resulteert o.a. in: VbF (verordening opslag en afvullen van brandbare vloeistoffen) is buiten werking gesteld. Technische regels gelden verder totdat nieuwe regels worden ingevoerd, nieuwe indeling van de gevaarklassen, mededelingsplicht vervalt, aan beoordeling van risico's wordt hogere prioriteit toegekend, verantwoordelijkheid onderneming wordt vergroot (risico van aansprakelijkheid).

TRbF 20

Regelt de veilige omgang met brandbare vloeistoffen. In bijlage L, punt 1.1 worden o.a. veiligheidskasten als speciale inrichting gedefinieerd:

... deze dienen voor opslag van brandbare vloeistoffen in afgesloten vaten.

WHG

Bakken waarin brandbare of voor water gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen, moeten door middel van geschikte opvangbakken beveiligd zijn tegen wegstromen in het grondwater.

Gevaarlijke stoffen worden in 3 gevaarklassen voor water (WGK) onderverdeeld:

 1. zwak waterbezwaarlijk

 2. waterbezwaarlijk

 3. sterk waterbezwaarlijk

Stawa-R

Stalen opvangbakken moeten volgens de technische regels van Stawa-R zijn vervaardigd en gecontroleerd worden.

De voorgaande typekeuring wordt door de conformiteitsverklaring (ÜHP) van de fabrikant vervangen.

Conformiteitsverklaring van de fabrikant na voorgaande controle.

Voorbeelden van gevaarklassen

§ §3 alinea 3 van de verordening inzake gevaarlijke stoffen

definieert de ontoelaatbare opslag, wanneer gevaarlijke stoffen langer dan 24 uur onbeschermd op de werkplek hebben gestaan.

Definitie vlampunt
Het vlampunt is de temperatuur (bij een normale druk) waarbij de dampen van oplosmiddelen bij vonkontsteking een verbinding aangaan met de omgevingslucht

Meer informatie en persoonlijk advies
Meer informatie en persoonlijk advies

Bel ons direct:

026 - 363 57 50

Wij denken graag met u mee!

Aanvraag per e-mail

Select country

Close